Co je to Bublina?

Bublina je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nacházející se v lokalitě Karviná-Nové Město s cílovou skupinou 6 - 15 let, které splňují povinnou školní docházku. Otevírací doba Bubliny je přes školní rok 13:00 - 17:30 hod. Během prázdnin 8:30 - 13:30 hod.


Co ti můžeme nabídnou? (více zde)

 • Bezpečný prostor pro trávení volného času 
 • Poradenské a preventivní činnosti (nabízíme klientům možnost svěřit se se svými problémy pracovníkům, společně si o nich popovídat a najít řešení
 • Pomoc při realizaci vlastních nápadů a projektů
 • Rady a informace v oblasti školy (pomoc s domácími úkoly atd.)
 • Možnost ukázat své schopnosti a dovednosti a zlepšovat se v nich
 • Aktivity pro volný čas (stolní fotbálek, ping pong, deskové hry)
 • Besedy, jednorázové akce

Zásady

Nízkoprahovost - Usilujeme o to, aby naše prostory a služby byly pro klienty co nejvíce dostupné. Snažíme se proto bourat bariéry, které by mohly klientům znesnadnit či znemožnit vstup do zařízení nebo využití jeho služeb.

Respekt - Respektujeme rozhodnutí a přání klientů, pokud nejsou v rozporu s pravidly a možnostmi zařízení.

Rovnost - V rámci zařízení vytváříme bezpečné a přátelské prostředí, ve kterém jsou si klienti všichni rovni bez ohledu na rasu, náboženství, barvu pleti, ekonomickou situaci rodiny, sexuální orientaci.

Mlčenlivost - Jsme vázáni mlčenlivostí ke skutečnostem, které se o klientech dozvíme při výkonu své pracovní činnosti, a informujeme o tom klienty při prvním kontaktu.

Podpora a pomoc - Pomáháme našim klientům zvládat jejich nepříznivé sociální situace a podporujeme je k řešení těchto situací prostřednictvím vlastních sil.

Dobrovolnost - Klienti mají možnost přijít do zařízení a odejít dle vlastního uvážení v průběhu provozní doby, nevyžaduje se pravidelná docházka, členství ani registrace.


Jak zařízení funguje?


 • Přijdeš a odejdeš, jak potřebuješ v rámci otevírací doby
 • Můžeš přijít sám (sama) nebo s kamarády, či kamarádkami
 • Můžeš se zapojit do nabízených aktivit
 • Můžeš nějakou hru, či aktivitu navrhnout ty sám(a)
 • Aby nám tady bylo spolu dobře, domluvili jsme si pravidla, která budeme dodržovat


Více zde: https://bublina.webnode.cz/o-nas/